TENISOVÝ ODDÍL TJ HOSTIVICE

Baner
Členství v oddílu
  • Členem tenisového oddílu TJ Hostivice se může stát každý, bez ohledu na místo svého trvalého bydliště a věk.

  • Vstupní poplatek pro mládež činí 1000,- Kč, pro dospělé 3000,- Kč.

  • Členové oddílu mají přednostní právo hrát na kurtech po 17. hodině, kdy je areál nejvíce vytížen.

  • Každý klubový hráč si také může pozvat ke hře svého hosta (host hradí 75 Kč za 1 hodinu hry).

Členské roční příspěvky

  • Děti a mládež do 18 let ve výši 1000,- Kč

  • Dospělí ve výši 1500,- Kč

  • Udržovací poplatek ve výši 500,- Kč

Brigády

Každý člen je též povinen odpracovat během letní sezóny 5 brigádnických hodin.

Brigády mohou být rovněž uhrazeny: 1 brigádnická hodina = 200,- Kč.